Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@t-mobilethuis.nl

Geert Hilbolling 212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen

Janny Hoving 212446
e.j.hoving@kpnmail.nl

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :
brammes@t-mobilethuis.nl

Website:
dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4 Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Martie Alberts
Andre Kamp
Geert Boekholt
Ina Ottens

Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232